Utdanninger

Godkjenninger, nettverk og utdanninger

Hele livet har jeg hatt glede og nysgjerrighet knyttet til livet, menneskene, drømmene og "virkeligheten". Det har ledet meg til mange spennende utdanninger, kurs og mennesker.

Jeg har søkt etter metoder for å bli bevisst mine følelser, tanker, handlinger og intuisjon. Disse bruker jeg som helsfremmende metoder i mitt daglige arbeid.

Utdanninger:

Erickson Coaching med Jan Georg Kristiansen. Coaching i skolen.

Helsevitenskaplig-fakultet ved Høgskolen i Vestfold.
Kunstpeadogikk som veilederverktøy i coaching. Selvledelse.

Høgskolen i Akesrhus: Coaching, relasjonsledelse, endring og kompetanseutvikling.

Utdanning i Healing med Anne Jones.
Lære i Energibevissthet, intuisjon og healing, med Beate Wagemann.

"The Gap Coach" med Suzanne Axissa, Italia/England.
Master of Intuition. Coaching i det underbevisste, traumebehandling, spiseforstyrrelser, overgrep mm

Medlemskap:

Medlem av EARTh, international organisasjon for regresjonsterapeuter.

Vestfold Veiledernettverk.
Heffalonia konsulentfellesskap.
Norsk Forbund for Regresjonsterapi, styremedlem.
Norsk Eurytmist forbund

Kreative metodene som bruker er opparbeidet meg gjennom kunstpedagogiske og kunstterapeutiske utdanninger i Norge, Sverige, England og Sveits.
Utdanning i maling, Vedic-art, musikk, dans og drama.

Min utdanning til hypno- og regresjonsterapeut har jeg fra Regresjons Akademiet hos Anne Bodil Røssvik.

Det er en internasjonalt godkjent utdanning som er knyttet til Past Life Regression Accademy som drives av Andy Tomlinson og bygger på Michael Newtons arbeid.

Jeg har sittet i styret i for EARTh, Earth Asosiation for Regresion Therapy og NFRT Norsk Regresjonsterapi Forbund.

Leder nå inntakskomiteetn i EARTh.

I forbindelse med stress-mestring og energiarbeid her jeg stor glede av min utdanning som scene-eurytmist og eurytmi-pedagog, og Neuro Training.

Eurytmiutdanning fra Järna, Sverieg og Goetheanum, Sveits.
10 år scenerfaring fra Goetheanum. Turneer i Norge, Danmark, Tyskland, Russland, England, Sverige.

Produksjoner med Oslo Eurytmi Ensemble, Boreas, Vidar Ensemble, Tid i Rom mm.

bilde

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter