Ønsker du å utdanne deg til terapeut eller på en gjennomgripende måte arbeide med selvutvikling? da kan dette være noe for deg. Utdanningen er internasjonalt godkjent ac EARTh, Earth Assosiation for Regression Therapy.

Det er mulig å følge utdanningen som selvutvikling, da forventes ikke arbeid mellom modulene og prisen er lavere. 

Utdanningen består av 3 dagers moduler. 

I alt får du ca 200 undervisingstimer.

Mellom hver modul gjennomføres minst en individuell regresjonsterapiprosess, (eller annen terapi i noen få tilfeller).

 Som student har dere kollokvier mellom modulene og øver på hverandre.

I tillegg gjennomføres 3 regresjonsprosesser på eksterne klienter mellom hver modul.

Det levers inn et skriftlig refleksjonsnotat og en klientrapport til hver prosess.

Alle prosessene dere gjør gjør mellom modulene, gjennomgås individuelt og i fellesskap. Dette for å lære optimalt av utfordringene og opplevelsene dere og klientene har hatt underveis.

 

Det legges stor vekt på en dialogpreget undervisning og en personlig vekst knyttet til lærestoff og teknikker.

Dere øver hele veien på hverandre og jobber i grupper på 3 personer.

Rollene fordeles mellom å være: klient, terapeut eller observatør.

Alle prosesser er reelle og gir derfor en optimal personlig vekst og utvikling.

 

        Modul 1: Grunnleggende hypnoterapi.    

  • Stemmebruk, lyttenivåer, klientsamtaler.
  • Gjennomgang av ulike avspenningsteknikker
  • Hypnoterapi, grunnleggende øvelser og praksis.
  • Gjennomgang av ulike skript.
  • Demonstrasjon og utprøving av ulike avspenningsmetoder og skript.
  • Obligatoriske innlevering av kientprosesser i etterkant.
  • Arketyper, persolighet, psykologi og coaching.

        Modul 2: Innledning av regresjoner til tidligere liv.

  • Gjennomgang av teori og introduksjon av bøkene til Michael Newton og Andy Tomlinson.
  • Fokus på stemmebruk, lyttenivåer og møte med klientene.
  • Gjennomgang av ideomotorisk programmering, fordypninger, læringsstrategier, dybdemåling.
  • Øvelse i å legge inn positive affirmasjoner og føre klienten tilbake til her og nå.
  • Gjennomgang og øvelse i å komme til minner fra tidligere liv.
  • Gjennomgang og øvelser i å hente tilbake livsenergi mistet i traumatiske situasjoner.
  • Implementering av tidligere ferdigheter og møter med tidligere aspekt av deg.

 

  • Modul 3: Videre fordypning av regresjoner og haling:
  • Gjennomgang av ulike skript som broer til minner i tidligere liv.
  • Rense energifeltet før regresjonen.
  • Gå inn i et tidligere liv og ta tilbake sjelselement som gjennom traumatiske hendelser er blitt stående fast og splittet av fra hovedenergien.
  • Føre en klient inn i et tidligere liv, utforske livet ved spørsmål.
  • Håndtere dødsøyeblikket, ved å samle alle livsenergi, trygge klienten med mer.

 

  • Modul 4: Videreføring og healing:
  • Se etter vendepunkt, tap av livskraft og unnvikelser
  • Øve på å samtale med klienten og få et overblikk av livet de er inne i.
  • Gå gjennom dødsøyeblikket og opp i healing-tempel.
  • Samtale, reflektere over opplevelsene med spirituell veileder.
  • Invitere personer fra livet de har sett til en samtale i sjeleverdenen.
  • Hente inn ressurs og transformere traumer, heling og omprogrammering. 

 

  • Modul 5 og 6: Videreføring og kroppsterapi:
  • Bruk av kropps-skanning som bro til tidligere liv.
  • Kroppsterapi, bruk av bevegelser, og psykodrama for å fjerne kniver, rep, helbrede kroppsdeler osv.
  • Fordypning av arbeidet med katarsis og unnvikelser ved traumer.
  • Bruk av beskyttende hjelpemidler ved traumatiske hendelser og ved vanskeligheter i å gå inn i opplevelsene. For eksempel: bruke et skjold, pleksiglass, en vegg med et lite hull, usynlighetskappe….osv.
  • Videreføring av teknikkene i regresjoner til tidligere liv og forløsning av traumer, samtale med spirituellveileder med mer.

 

  • Modul 7 og 8: Fordypning og oppsummering av alle teknikker.
  • Regresjoner til dette livet og transformasjoner av opplevelser knyttet til kroppsminner og kroppssmerter.
  • Rengjøring av kroppen med ulike verktøy som velges ut i samtale med underbevisstheten.
  • Repetisjon av alle moduler og fordypning.
  • Markedsføring, yrkesetikk og gjennomgang av hvilke situasjoner regresjonsterapi ikke skal brukes

Litteratur: 

Andy Tomlinson: “Healing the eternal Soul” og “Exploring the eternal soul.”

Michael Newton: ”Sjelereiser” og ”Livet mellom livet.”

Brian Weiss: ”Mange liv mange mestere.”   

Hans Ten Dam "Deep Healing" 

Artikler av Roger Wolger og C.G.Jung mm.

Kompendium av Gudrun Sanden.

 

 

Sluttkvalifisering og teori: 

Etter gjennomførelsen av 6 moduler, en med hypnoterapi og 5 med regresjonsterapi, leveres en teoretisk besvarelse som dekker alle områder vi har gjennomgått.

Videre gjennomføres og dokumenteres 10 fullstendige behandlinger.

Dvs 5 klienter i hypnoterapi og 5 klienter i regresjonsterapi.

Behandlingene gjentas etter behov, til positivt resultat er oppnådd, eller minst 3 behandlinger pr klient.

Som student gir jeg deg studentmedlemskap i EARTh, etter gjennomført kvalifisering kan du bli terapeut medlem. For sine medlemmer tilbyr EARTh kurs, webinar og seminar av høy kvalitet. Disse har du tilgang på under studietiden.

Hovedlærer: 

Gudrun Sanden

Regresjonsterapeut, coach, spirituell veileder, eurytmist, kunstpedagog og healer.

Født i Norge, yrkeserfaring fra Sverige, Sveits, Tyskland og England.

Arbeider med barn, ungdom og voksne.

Utfører regresjoner til dette og tidligere liv, samt spirituell regresjon og til livet mellom livene. 

Utdannet regresjonsterapeut ved Regresjonsakademiet og  PLRA, Past Life Regression Academi.

Medlem og leder for inntakskommiteen i den internasjonale organisasjonen EARTh; Earth Assosiation for Regression Therapy.

Har sittet  fem år i styret i EARTh. https://www.earth-association.org 

Har vært medlem og sittet mange år i styret for NFRT, Norsk Forbund for  Regresjonsterapi. 

EARTh ble grunnlagt for 30 år siden, av Hans Ten Dam, Roger Wolger,  Mariann Caroilus, og Andy Tomlinson. Det arbeides på et meget høyt nivå med å utvikle og kvalitetssikre medlemmenes behandlinger, kurs og utdanninger. EARTh består av erfarne terapeuter fra hele verden og inneholder et internasjoanlt forskerteam. 

Det arbeides med forskere, leger og annet helsepersonell for å kartlegge fysiske og psykiske varige endringer gjennom regresjonsterapiens transformerende og lekende metoder.

PLRA, Past life regressiosn Therapy: Startet av Andy Tomlinson som sammen med Michael Newton har utarbeidet metodene av regresjonsterapi med transformerende healing og integrering.

 

 

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter